CENIK IN POGOJI OGLAŠEVANJAKOMERCIALNI OGLASI:


Velikost oglasa
(glede na format časopisa)
Dimenzija
(širina x višina)
Cena (EUR)
brez DDV
cela stran (1/1) 271 x 374 mm 440,66
polovica strani (1/2) 271 x 184 mm 276,33
četrtina strani (1/4) 161 x 161 mm 144,46
osmina strani (1/8) 106 x 15 ali 161 x 95 mm 106,03
šestnajstina strani (1/16) 106 x 70 ali 51 x 140 mm 61,05
vizitka 51 x 35 mm 31,51

 
1. Vsaka naslednja objava oglasa je cenejša za 5% , do največ 30%. Za 6 ali več objav se avtomatično upošteva 30% popust pri vsaki objavi.

2. Osnovna cena na naslovnici:
- za dimenzijo 65 x 31 mm je 31,51 EUR,
- za dimenzija 85 x 60 mm je 61,05 EUR.
3. Oglas na naslovnici je dodatno 100% dražji od osnovne cene in sicer za 50% ker je na prvi strani in za 50% ker je v več barvah. V letu 2010 je razpoložljivi prostor za oglase že zakupljen v celoti. Potencialni oglaševalci se evidentirajo v uredništvu, v mesecu decembru pa bomo objavili poziv na podlagi katerega bomo zbirali najboljše ponudnike za zakup oglasnega prostora na naslovnici za leto 2011.

4. Oglasi znotraj časopisa so možni le v črno-belem tisku.

5. Oglaševalec mora pred objavo posredovati:
- podpisano in ožigosano naročilnico (lahko tudi dopis), iz katerega je razvidno v kateri številki Klasja želi oglaševati in kakšne dimenzije naj bo oglas, - kopijo potrdila o registraciji podjetja.
6. Za enkratno objavo oglasa je dovolj naročilnica, za večkratno oglaševanje se sklepa pogodba.

7. Naročilnica se izstavi na ustanovitelja časopisa Klasje: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, ID št. za DDV: SI44105487.


MALI OGLASI:

 

Mali oglasi so brezplačni in so namenjeni le fizičnim osebam. Uredništvo si pridržuje pravico skrajšanja malega oglasa in spremembe teksta brez obvestila naročnika, v kolikor je to zaradi prostorske omejenosti potrebno. Pridržuje si pravico, da zaradi zakonskih obveznosti ne objavljamo oglasov, ki oglašujejo storitvene dejavnosti.


ZAHVALE:

 

Fizične osebe lahko objavijo zahvalo ob smrti svojcev, velikosti cca. 100 cm². Zahvala lahko obsega največ 100 besed (cca. 600 znakov ) + fotografija. Cena je 13,77 EUR + DDV. Zahvalo se lahko odda in plača v sprejemni pisarni občine, lahko pa se posreduje tudi po elektronski pošti.

Uredništvo si pridržuje pravico do različnega oblikovanja cen za različno oglaševanje. Prav tako lahko pride pri postavitvi oglasa do manjše spremembe dimenzije, ker včasih zahteva to tehnična izvedba postavitve člankov in oglasov v časopisu.

Oglase sprejemamo v digitalni obliki, bodisi po elektronski pošti ali na ostalih digitalnih nosilcih (CD, USB…).
Informacije: tel: (01) 781 21 30, urednistvo@klasje.net


TEHNIČNI PODATKI:

 

Naklada: 6.150 izvodov, časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Ivančna Gorica brezplačno
Format: A3, prepognjen na A4
Tisk: barvni
Izid: 10 številk letno

 

 

Obvestila uredništva

Redakcija za oktobrsko številko je že zaključena.

Oglaševanje v časopisu

V časopisu Klasje je na voljo več dimenzij oglasnih prostorov.

Rok za oddajo oglasnega prostora za aktualno številko je 4. junija 2018.

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki