CENIK OGLASOV IN POGOJI OGLAŠEVANJA V OBČINSKEM GLASILU KLASJE

KOMERCIALNI OGLASI:


Velikost oglasa
(glede na format časopisa)
Dimenzija
(širina x višina)
Cena (EUR)
brez DDV
cela stran (1/1) 271 x 374 mm 440,66
polovica strani (1/2) 271 x 184 mm 276,33
četrtina strani (1/4) 161 x 155 mm 144,46
osmina strani (1/8) 106 x 150 ali 161 x 95 mm 106,03
šestnajstina strani (1/16) 106 x 70 ali 51 x 140 mm 61,05
"vizitka" 51 x 35 mm

31,51

NASLOVNICA* 65 x 31 mm 63,02
* - Oglasni prostor na naslovnici je omejen in je na razpolago do zakupa.

1.    Za večkratno oglaševanje se naročniku prizna popust. Za prvo objavo velja osnovna cena, vsaka nadaljnja objava oglasa je cenejša za 5 % od osnovne cene, do največ 30 %. Za 6 ali več objav se avtomatično upošteva 30 % popust pri vsaki objavi.

2.    Oglaševalec mora pred objavo posredovati podpisano in žigosano naročilnico, iz katere je razvidno število objav in dimenzije oglasa. Podlaga za izstavitev računa je naročilnica, v primeru naročila šest oz. več objav pa se sklene pogodba o oglaševanju.

3.    Uredništvo si pridržuje pravico do prilagajanja dimenzij oglasov, ker včasih to zahteva tehnična izvedba postavitve člankov in oglasov v časopisu.

4.    Izdelane oglase sprejemamo v digitalni obliki, bodisi po elektronski pošti ali na ostalih digitalnih nosilcih (CD, USB …).

5.    Informacije: (01) 781 21 30, urednistvo@klasje.net

MALI OGLASI:

 

Mali oglasi so brezplačni in so namenjeni le fizičnim osebam. Uredništvo si pridržuje pravico skrajšanja malega oglasa in spremembe teksta brez obvestila naročnika, če je to zaradi prostorske omejenosti potrebno. Pridržuje si pravico, da zaradi zakonskih obveznosti ne objavi oglasov, ki oglašujejo storitvene dejavnosti.


ZAHVALE:

 

Fizične osebe lahko objavijo zahvalo ob smrti svojcev, velikosti cca. 100 cm². Zahvala lahko obsega največ 100 besed (cca. 600 znakov) + fotografija. Cena je 13,77 EUR + DDV. Zahvala se lahko odda in plača v sprejemni pisarni občine ali po elektronski pošti.


TEHNIČNI PODATKI:

 

Naklada: 6.150 izvodov, časopis prejemajo vsa gospodinjstva v občini Ivančna Gorica brezplačno
Format: A3, prepognjen na A4
Tisk: barvni
Izid: 10 številk letno

 

 

Obvestila uredništva

Rok za oddajo:
17. maj 2021


Oglaševanje v časopisu

V časopisu Klasje je na voljo več dimenzij oglasnih prostorov.

Rok za oddajo oglasnega prostora za aktualno številko je 17. maj 2021

 

To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.
Ne strinjam se s piškotki